Sälj överskottsel och bli mikroproducent

Vi ser en trend i att allt fler väljer att producera sin egen el genom att investera i solceller eller små vindkraftverk.

Svart hustak med solpaneler.

Vill du läsa mer om hur det går till att producera egen el kan du göra det på Energimyndigheten samt ta del av skatteregler för mikroproduktion på Skatteverket.

Den installatör du anlitar för att installera sol- eller vindkraft inom vårt elnätsområde måste göra en för- och färdiganmälan till oss.

Läs mer

arrow_forward Energimyndighetens vägledning om solpaneler arrow_forward Skatteverkets information om mikroproduktion av förnybar el arrow_forward För- och färdiganmälan av anläggning

Vanliga frågor

Avslut eller förändringar av en elanläggning inom vårt nätområde ska alltid anmälas till oss. Föranmälan görs av en behörig elinstallatör. När anläggningen är klar för anslutning anmäler installatören detta genom en färdiganmälan. Anmälan görs här.