Villkor, blanketter och dokument


Här har vi samlat alla de dokument för nedladdning som finns på vår hemsida. För att du lättare ska hitta det du söker, har vi delat in dem efter verksamhetsområde. Har du frågor kring något av dokumenten är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Alvesta Energi – generellt

El – generellt
Autogiro
Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument utarbetade av svensk energi. Villkoren har utformats efter överenskommelse med konsumentverket.
Ladda ner Autogiroanmälan, medgivande

El – specifikt elnät
Ersättning – Nya regler om leveranssäkra nät
Den 1 januari 2006 trädde nya regler om leveranssäkra elnät i kraft. De nya reglerna i ellagen stärker hushållens och företagens rätt till en rimlig kompensation för de svårigheter som uppstår vid elavbrott. Reglerna ska även driva på investeringar för att förbättra elnäten. Ladda ner LSEN.PDF

Avbrottsersättning
Skicka in ansökningsblanketten via post, Alvesta Elnät AB, Ansökan om ersättningskrav, Blädingev. 22, 342 80 Alvesta eller via fax 0472-123 93
Ladda ner Ansökan för ersättning vid avbrott

Nya allmänna avtalsvillkor för elnät från och med 1 april 2019
Vi tillämpar den överenskommelse som har träffats mellan Energiföretagen Sverige och Konsumentverket när det gäller Allmänna avtalsvillkor.
Ladda ner Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 K (rev2) för konsument
Ladda ner Avtalsvillkor NÄT 2012 N (rev) för näringsidkare
Ladda ner Avtalsvillkor HSP Nät 2012 H (rev) för högspänningsanläggningar

GDPR allmänna avtalsvillkor
Alvesta Energi och Alvesta Elnät följer GDPR för registrering och behandling av personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om GDPR.

Nedanstående information om GDPR ersätter punkt 1.4 i allmänna avtalsvillkor
Ladda ner GDPR Elnät konsument
Ladda ner GDPR Elnät näringsidkare
Ladda ner GDPR Elnät högspänningskund

Alvesta Elnät nätområde
Här hittar du en geografisk karta på vårt ansvarsområde inom nät. 
Ladda ner Alvesta nätområde

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan
Ladda ner Övervakningsplan
Ladda ner Årlig rapport 2016
Ladda ner Årlig rapport 2015

Anslutning till elnätet
Vill du göra en ny anslutning till elnätet eller en förändring i en befintlig anslutning skall du kontakta en behörig elinstallatör. Denne skickar därefter en för- och färdiganmälan till oss med de uppgifter som vi behöver för att ansluta din fastighet. Här kan du som är installatör hämta eller direkt fylla i blanketten föranmälan för installationsarbete. Blanketten används även för att anmäla tillfällig anslutning. 

 

Fjärrvärme

Allmänna avtalsvillkor – enskilt bruk
Vi tillämpar fjärrvärmebranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme för enskilt bruk. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Energiföretagen Sverige och Konsumentverket.
Ladda ner Allmänna avtalsvillkor för konsument 2023.
Ladda ner Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare 2023.

GDPR allmänna avtalsvillkor
Alvesta Energi och Alvesta Elnät följer GDPR för registrering och behandling av personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om GDPR.

Nedanstående information om GDPR ersätter punkt 1.4 i allmänna avtalsvillkor

Ladda ner GDPR Fjärrvärme konsument
Ladda ner GDPR Fjärrvärme näringsidkare

Fjärrvärme och miljö
Energiföretagen Sverige är branschorganisationen för Sveriges fjärrvärmeföretag har producerat denna broschyr om fjärrvärme och miljön.
Ladda ner Fjärrvärme och miljö

Bredband
www.wexnet.se