Steg 1: Intresseanmälan
Gör en intresseanmälan/förfrågan till oss så meddelar vi om din fastighet ligger i närheten av vårt
fjärrvärmenät. Du kan maila till kundtjanst@alvestaenergi.se eller ringa till vår kundtjänst på
0472–15038 så hjälper vi dig

Steg 2: Förbered fastigheten
Om allt ser bra ut behöver du förbereda dig. Kontakta en VVS-installatör för hjälp och prisinformation rörande fjärrvärmevärmeväxlaren och övriga ombyggnader.

Du kan behöva ta bort din befintliga anläggning och/eller installera ett vattenburet system


Steg 3: Gör en föranmälan
Innan installationsprocessen kan fortsätta måste en föranmälan med bilagor lämnas in. Den installatören
du anlitar för arbetet fyller i föranmälan och skickar den till oss. med nödvändiga bilagor.
som beskriver effektbehov vid anslutning och värmecentralens utförande samt det årliga behovet av
värme och varmvatten mm. Glöm inte att spara en kopia av din anmälan som du laddat ner då denna ska användas
senare när ni ska färdig anmäla er installation. (se steg 6 nedan)
Ibland kan det vara nödvändigt att göra en komplettering för att kunna svara på vilka tekniska och
ekonomiska förutsättningar som kommer att gälla för anslutningen. Om så är fallet så kontaktar
Alvesta Energi den installatör du anlitar för att få svar på eventuella frågor.


Följande dokumentation ska alltid biläggas För- och färdiganmälan Fjärrvärme

Bilaga A och B kan du maila till kundtjanst@alvestaenergi.se eller posta till Alvesta Energi AB Blädingevägen 22 342 80 Alvesta 

A: Växlarkörningsprotokoll  ( OBS gäller bara anslutningar över kopparrör Ø22)
B. Översiktskarta med markering på vad den önska anslutningspunkten finns på fastigheten


Blankett till installatör (formulär)
För- och färdiganmälan Fjärrvärme.pdf  
F:101 Fjärrvärmecentralen - Utförande och installation.pdf


Steg 4: Godkänna och signera kundavtal för leverans av fjärrvärme
När föranmälan är godkänd så kan ett kundavtal för leverans av fjärrvärme upprättas. I detta avtal ser
ni anslutningskostnaderna samt information om gällande pris och leveransvillkor samt en preliminär
leveranstid. Tänk på att det kan finnas möjligheter att utnyttja ROT-avdrag
Tänk på att anslutnings perioden i normalfallet är från 1 april till 31 oktober med avbrott för
semester som i normalfallet infaller under vecka 28–31


Steg 4: Inkoppling av fastigheten
När leveransavtalet är undertecknat så görs en gemensam uppdatering av leveranstiden för
fjärrvärmeledingen och en tidplan för arbetet upprättas. Glöm inte att meddela er VVS-installatören om
att ni skrivit kundavtal för leverans av fjärrvärme.

Steg 5: Installation och idrifttagning av värmecentralen
Information till installatören
Villkor förinstallationens primärsida (Primärsidan= mellan leveransventiler och värmeväxlaren)
Presskopplingar för kopparrör Ø22 är godkänt med kopplingar som är godkända enl. PN16 (16 bar
och 120 grader) typ Geberit eller likvärdigt. Installationer med rördiameter större än DN22 ska utföras i
enlighet med svensk fjärrvärmes F101-fjarrvarmecentralen-utförande och installation senast gällande
utgåva.


Steg 6: Efter utförd installation
Efter utförd installation ansvara kunden för att installatören snarast (inom 5 arbetsdagar) anmäler att installationen som klar för att
montering av energimätaren. Detta görs på en kopia av den tidigare blanketten för- och färdiganmälan
Fjärrvärme som fylls i och undertecknas av installatören och kunden gemensamt. (se steg 3 ovan)
Provtryckningsprotokoll* skall lämnas/bifogas till Alvesta Energi AB i samband med färdig anmälan.

*Primärsidan= mellan leveransventiler och värmeväxlaren.