Elavbrott


Det händer att det blir avbrott i överföringen av el. Ett oplanerat avbrott kan medföra konsekvenser för dig som kund. Därför kan du få rätt till avbrottsersättning om du haft störningar i elförsörjningen.

När kan jag få ersättning?
Om du som nätkund hos oss råkar ut för ett elavbrott som varar mellan 12 och 24 timmar har du rätt att få ersättning för 12,5% av din beräknade årliga nätkostnad. Vid längre avbrott gäller högre ersättning. Den maximala ersättningen för ett avbrott är tre års nätkostnader. I de fall nätföretaget kan visa att avbrottet ligger utanför företagets så kallade kontrollansvar behöver företaget dock inte ersätta kunden. Du som kund har också rätt till skadestånd om du kan påvisa eventuella ekonomiska skador som uppkommit genom elavbrott. Då kan du ersättas för utgifter, bortfall av inkomst eller annan förlust som avbrottet orsakat. Här kan du läsa vad lagen säger om kompensation och ersättning.

Nätföretaget kan få jämka avbrottsersättningen om de nya reglerna skulle innebära att företaget drabbas oskäligt hårt ekonomiskt. Ersättningen ska även kunna jämkas om arbetet med att få igång elförsörjningen försenats till följd av storm och mörker som medfört betydande risker för arbetstagarna. Med jämkning menas att företaget inte behöver betala ut hela ersättningen.

 

Ersättningsnivåer
Hur hög ersättning du får beror på avbrottsperiodens längd. Ersättningen beräknas på din årliga nätkostnad och kan som mest uppgå till 300% av din årliga nätkostnad. Ersättningen erhålls genom en reduktion på kommande faktura. 

 

Vad gör jag om jag känner mig felaktigt behandlad?
Vi dill att du som kund hos oss ska vara nöjd med oss som företag. Därför är din åsikt viktig för oss. Om du har synpunkter på vår hantering av ditt ärende ber vi dig ta kontakt med oss. Vill du veta mer om dina rättigheter som konsument, kan du läsa mer här.


Vad händer vid effektbrist i elnätet?
Svensk Energi har tagit fram två broschyrer om effektbrist och frånkoppling av el. De innehåller vanliga frågor från allmänheten och hur det går till vid en ansträngd situation i elsystemet, inklusive praktiska råd.

Gatubelysning
Om gatubelysning inom Alvesta kommun inte lyser ska felanmälan göras via telefon till Alvesta kommun, tekniska förvaltning, Jan-Åke Nygren på telefonnummer 0472-151 98. Ange vad är problemet, adress där felet ska åtgärdas, ditt namn och ditt telefonnummer.