Om du ska gräva


Om du planerar att gräva och därigenom komma i kontakt med vårt fjärrvärmesystem ska du alltid ta kontakt med oss innan du påbörjar arbetet. Tänk på att du måste göra dun beställning minst 5 dagar innan du ska gräva. Ledningsvisningen är kostnadsfri, både för privatperson och företag.

Vi utför ledningsanvisningar endast i närvaro av beställaren på det tilltänkta arbetet.

ledningskollen.se kan du beställa ledningsvisning.  

Om du vet eller misstänker att du råkat skadat våra ledningar vill vi att du ringer till oss på telefon 0472 151 51.