Vårt nätområde

Alvesta Elnät AB är det bolag inom Alvesta Energikoncernen som ansvarar för transporten av el i Alvesta och Moheda med omnejd. Nätavgiften du betalar för att få elen transporterad hem till dig,  täcker också kostnader för daglig drift, investeringar i nätet och utbyggnad för framtiden. 

 

Nya regler om leveranssäkra elnät
2006 trädde nya regler om leveranssäkra elnät i kraft. Reglerna stärker konsumentens rätt till kompensation för konsekvenser som uppstår i samband med elavbrott. Återkommande och långvariga elavbrott orsakar skador för hushåll, företag och samhället, och de nya reglerna säkerställer därför att el-överföringen blir leveranssäker och att omfattande och långvariga elavbrott vid svåra väderförhållanden ska minimeras.


Vad innebär de nya reglerna för dig som kund?
Nätföretagen är från och med 2006 skyldiga att betala ersättning till kund vid långvariga, oplanerade avbrott som varar minst 12 timmar. Ju längre avbrottet varar, desto högre blir ersättningen. De nya reglerna påverkar inte rätten tillskadestånd enligt nu gällande regler. För dig som har rätt till skadestånd medför de dock att ersättningen ska räknas av från skadeståndet. 

 

Vill du ta del av de nya reglerna?
Villkoren avser anslutning av elektriska anläggningar och överföring av el till anläggningar där innehavaren är en konsument.
Här kan du ta del av villkoren.