Elnät - transport av el till dig


Vår ambition är att garantera en trygg och säker transport av el hem till dig och vi strävar efter 100% säkra elleveranser för för alla våra kunder.

Som kund hos Alvesta Energi får du elen levererad via Alvesta Elnät AB – ett bolag inom Alvesta Energikoncernen med ensamrätt för eltransport inom Alvesta och Moheda med omnejd. Det är till dem du betalar din nätavgift. Nätavgiften möjliggör investeringar i nätet, utbyggnad för framtiden, underhåll, mätning och drift. Hur stor nätavgiften är påverkas bland annat av geografiska förutsättningar vilket gör det svårt att jämföra din nätavgift med avgifter på andra orter. Har du frågor eller synpunkter kring din nätavgift är du välkommen att kontakta oss. Du kan också kontakta Energimyndigheten på telefonnummer 016 544 20 00. 

 

Vi investerar för säkra elleveranser
Alvesta Energi investerar kontinuerligt för att förbättra kvalitén på elleveranserna till våra kunder. När vi förbättrar nätet kan det bli kortvariga störningar i elleveranserna. Information om våra planerade driftstopp hittar du här


Vad kostar eltransporten?
Energimarknadsinspektionen ska se till att nätverksamhet bedrivs effektivt, att avgifterna som kunderna betalar är skäliga och att nätföretagen i övrigt tillämpar objektiva och icke-diskriminerande villkor så att konkurrens inom elhandeln främjas. Är du nyfiken på priser och transporten kan du läsa mer om våra nätpriser och vårt nätområde.