Spartips för elanvändning


Det finns många sätt att spara el och få en lägre driftskostnad. För att ta del av de senaste rönen inom energieffektivisering och en mängd bra tips hänvisar vi dig till Energimyndighetens hemsida.

Klicka här du är en privatperson som vill veta mer om energieffektivisering i ditt hem.

Klicka här om du representerar ett företag och vill veta mer om energieffektivisering i verksamheten.