Publicerad: 08 april 2022

Elkompensation

Under början av maj kommer Alvesta Elnät att betala ut kompensation för höga elpriser.

Du som är berättigad till ersättning kommer inom kort att få ett brev med information om detta.

Elpriskompensationen för december 2021, januari 2022 och februari 2022 gäller hushåll i hela landet. Ersättningsmodellen för den perioden är utformad som en trappa där lägsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad och där kunden får en kompensation på 100 kronor per månad, eller sammanlagt 300 kr för tre månader. Det högsta trappsteget ligger på 2 000 kWh och uppåt per månad där kunden kommer att få 2 000 kr per månad, alltså totalt 6000 kronor.

För mer information se regeringskansliets hemsida, https://www.regeringen.se/artiklar/2022/01/fragor-och-svar-elpriskompensation/

Alvesta Elnät kommer att betala ut kompensationen för höga elpriser för samtliga tre månader vid ett tillfälle och utbetalningen sker via Swedbanks Utbetalningssystem (SUS). Detta innebär att du som har anmält ett bankkontonummer till Swedbank kommer att få pengarna direkt insatta på kontot. För att anmäla kontonummer eller kontrollera att ett kontonummer redan är anmält, gå in på följande länk: https://www.swedbank.se/privat/betala-och-overfora/konton/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister.html. För mer information se Swedbanks hemsida, (www.swedbank.se).

Du som inte har anmält ett konto till Swedbank vid utbetalningstillfället kommer att få en avi hem till brevlådan. Avin går att lösa in utan kostnad online, på Swedbanks och Sparbankens bankkontor samt på övriga utbetalningsställen mot en kostnad. Lös in online på https://www.swedbank.se/privat/betala-och-overfora/konton/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister.html