Vad är fjärrvärme?


Fjärrvärme är en viktig värmekälla – nästan hälften av all uppvärmning i bostäder och lokaler i Sverige kommer från fjärrvärmen. Men vad är egentligen fjärrvärme? Och hur produceras den? Här berättar vi hur det går till.

Fjärrvärme består av tre delar; fjärrvärmeverken som finns i produktionsanläggningarna, fjärrvärmenätet som transporterar värmen hem till dig och fjärrvärmecentralen som överför värmen från nätet till varmvatten i kranen eller till värmde i dina element.

Fjärrvärmeverk
Fjärrvärme produceras i ett värmeverk där vatten värms upp med hjälp av biobränsle. Vår fjärrvärme produceras till största del av lokalt biobränsle från trakten, bestående av flis spån och bark. Alvesta Energi har tre fjärrvärmeverk; Alvesta, Moheda och Vislanda. Alvesta Värmeverk, som är vårt största värmeverk, har sitt centrum vid panncentralen intill Vida Alvestas anläggning. Fjärrvärmecentralen i Moheda ligger vid ATA Timbers anläggning och panncentralen i Vislanda finns vid norra infarten till orten.

Fjärrvärmenät
Det uppvärmda vattnet transporteras genom rör till hushåll och företag i ett slutet rörsystem. När vattnets värme förbrukats och det kylts ned, transporteras det genom fjärrvärmenätet tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt. Alvesta Energi har tre olika nät. Nätet i Alvesta är det största och det första. Nätet påbörjades i mitten av 80-talet ned den stora utbyggnaden inleddes i slutet på 90-talet. Näten i Vislanda och Moheda har byggts upp under 2000-talet.

Fjärrvärmecentral
När det uppvärmda vattnet når ditt hem överförs det till din fjärrvärmecentral. Den placeras oftast i källaren – men kan också placeras i en garderob, i grovköket eller i garaget – och är ansluten till fjärrvärmenätet via två rör. I centralen finns två värmeväxlare; en för varmvatten till kranen och en för värme i dina element. 


Värme och livsmiljö
Energianvändningen för bostäder och lokaler motsvarar ungefär 40 % av Sveriges totala energianvändning. Energin används i första hand för uppvärmning av ytor och vatten samt för drift av apparater. Drygt 60 % av energianvändningen går till uppvärmning av lokaler och vatten. Småhusen står för cirka 44 % och flerbostadshusen för 30 %. Kontors- och affärslokaler samt offentliga lokaler står för 26 % av energianvändningen.